Blijf hittestress de baas!

Naast een direct effect van hittestress op de voeropname en melkproductie, komt ook de gezondheid van de koe onder druk te staan. Een zichtbaar effect is een verminderde uiergezondheid wat een van de belangrijkste reden is voor ongewenste afvoer. Kijk dus in tijden van hittestress extra kritisch naar de uitval in de 1e 100 dagen van de lactatie!

Houd uw koeien gezond deze zomer: deze maatregelen tegen hittestress helpen!

Na een koud voorjaar is het hittestressseizoen weer aangebroken. Naast een direct effect van hittestress op de voeropname en melkproductie, komt ook de gezondheid van de koe onder druk te staan. Het effect op uiergezondheid is vaak het meest zichtbaar, door een verhoging van het (tank)celgetal. Lees hieronder op welke manier u tijdens hittestress de gezondheid van uw koeien zo optimaal mogelijk ondersteunt!

Lees het artikel

Behoud uw voerkwaliteit en voorkom broei: zet Selko-TMR in

Hittestress heeft niet alleen impact op uw koeien, maar ook op uw ruwvoer. Wanneer de buitentemperaturen weer oplopen, neemt de kans op broei in het rantsoen toe. Selko-TMR is een breedwerkend zurenmengsel dat het rantsoen conserveert, waardoor broei wordt geremd of zelfs voorkomen.

Meer over Selko-TMR