Precision feeding

Met precisievoeding naar een optimaal rantsoen

Precisievoeding is één van de hoofdthema’s van de ‘Sustainable Farming’-aanpak van Trouw Nutrition. Precisievoeding zorgt voor optimale dierprestaties én voor het terugdringen van de uitstoot van o.a. stikstof, methaan en fosfor. Want wat er niet ingaat, hoeft er ook niet uit. Deze voerstrategie start met inzicht. Hoe vaker (liefst 1x per week) je als boer je voer analyseert, hoe sneller er een optimaal rantsoen kan worden samengesteld. Met behulp van de volgende 4 stappen, helpen we je van analyse tot optimalisatie aan een uitgekiende precisievoedingstrategie!

4 pijlers precisievoeding:
  1. Analyseren van grondstoffen
  2. Verzorgen van nutritionele inzichten (trends, alerts) via online platform
  3. Samenstellen van optimaal voer of rantsoen op basis van meetresultaten
  4. Optimaliseren van dierprestaties via modellering en voerstrategieën

NOA onderdeel van ‘Sustainable Farming’- aanpak 
Selko LactiBute onderdeel van 'Sustainable Farming'- aanpak
Door gericht te analyseren, kan voer geproduceerd worden met een constantere samenstelling die zo dicht mogelijk aansluit bij de behoeftes van het dier.

Lees meer over de andere pijlers

Footprint
Feed safety
Animal welfare